Over een aantal jaren zal gas en olie zo schaars en duur worden dat de energie rekening onbetaalbaar of het grootste deel van onze uitgaven wordt .De aarde warmt steeds verder op. De poolkappen smelten de ontbossing gaat in rap tempo door de CO2 uitstoot neemt mondiaal nog steeds toe .Een aantal crisissen speelt ons parten: de klimaatcrisis, de voedselcrisis en de kredietcrisis.

 

Over de hele wereld op internationaal en nationaal niveau wordt over deze zaken nagedacht van Kyoto tot Kopenhagen. Want ook de milieuministers en de regeringsleiders zijn er van doordrongen dat er op korte termijn wat moet gebeuren.Helaas staan de neuzen nog niet allemaal in dezelfde richting wat zich vertaald in zwakke slotverklaringen.

 

Te midden van al deze gebeurtenissen om ons heen kwam bij ons de gedachte op wat de verantwoordelijkheid is voor ons als individu maar ook als ondernemers in de bouw.